Talvikokous 30.6.2021

Talvikokous 30.6.2021

Paikalla 8 seuran jäsentä.

1, Seuran puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen klo 18.15.

2, Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaijankoski.

3. Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Ilmoitus Selänne-lehdessä 17.6.2021).

5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Vilho Pyrrö.

6. Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2020 ja hyväksyttiin se.

7. Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020.

8. Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki. Erovuoroiset Tuomo Saarikoski, Timo Lystilä ja Tapio Kielenniva valittiin uudelleen.

10. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Väinö Parkkila. Varalle Kalevi Nurmenniemi ja Eino Keskitalo.

11. Valittiin jaostot:
Hirvijaosto: Ismo Myllymäki pj., Tapio Salo, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Mikko Nurmenniemi, Juhani Saarikoski, Kari Seppälä, Veijo Tikka
Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka
Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Pekka Hemilä, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Pertti Qvick, Juhani Saarikoski
Riistanlaskentajaosto: Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Aleksi Korpela, Matias Korpela, Juho Saarikoski, Raimo Kielenniva, Elmo Salo, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski
Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Kari Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri

12. Esitettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2021 ja hyväksyttiin se.

13. Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista, jotka pidettiin ennallaan.

14. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu 15 euroa, liittymismaksu seuran alueella asuva 35 euroa, kunnan alueella asuva 85 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 170 euroa.

15. Esitettiin tulo- ja menoarvio v. 2021 ja hyväksyttiin se.

16. Valittiin RHY:n hallitukseen Ismo Myllymäki.

17. Muut asiat: Kesäkokous pidetään su 8.8.2021 klo 14.00 Konttilassa.

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Jorma Kaijankoski Pia Koponen
Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Vilho Pyrrö
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura