Pöytäkirja

Pöytäkirja

Kesäkokous su 8.8.2021 klo 14.00 Konttilassa

Paikalla 13 jäsentä.

1. Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3. Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on ollut Selänne-lehdessä 29.7.2021.

5.Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Isola ja Reijo Haaga. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.

6.Päätettiin metsäkanalinnuista: kiintiö 5, joista yksi voi olla metso tai koppelo. Kiintiö koskee myös latvalinnustusta.

7.Hyväksyttiin johtokunnan esitys rauhoitusalueista sellaisenaan:

Haapajärventie-Korventie-Tavintie-Luonuanperäntie välinen alue (vesilinnut ja kyyhky), Mustanpuron kosteikko (omistajia lukuun ottamatta), Karhukorven kosteikko (täysrauhoitus), Nelostien ja Hakalantien välinen alue (petoeläimet, vahinkolinnut ja rusakko maanomistajan luvalla) ja Alarannantien ja Kokkola-Kajaanitien välinen alue on rauhoitettu petoeläimiä ja vahinkolintuja lukuun ottamatta, Ns. Kainulaisen montulla ampuminen rauhoitetaan klo 22.00-05.00 välisenä aikana. Vahinkolintujen (naakka) metsästäminen maanomistajan luvalla.

8.Päätettiin kauriinpyynnistä: kaksi pyyntiporukkaa, joille johtajiksi Timo Lystilä ja Tuomo Saarikoski. Kiintiö 4+4. Kevätpukin rauhoitus.

9.Karhumetsästykseen ilmoittaudutaan johtajille (Jorma Kaijankoski ja Marko Hyvärinen) ja jokainen hyväksyy säännön itse.

10.Päätettiin teräshaulien käytöstä johtokunnan esityksen mukaan: Teräshaulit sallittu kosteikkoaluilla maanomistajan luvalla.

11.Päätettiin kausimaksun suuruudesta: 100 euroa. Puheenjohtaja myöntää kausiluvat.

12.Päätettiin vierailumaksuista johtokunnan esityksen mukaisesti: Jäniskortti 30€/ kausi (saa metsästää myös kyyhkyä ja sorsaa), 3 pvä:n lupa 50€ (saa metsästää hirveä ja kaurista porukassa, kanalintuja isännän kiintiöstä), päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä).

13. Lueteltiin yleiselle kokoukselle uudet jäsenet.

14. Muut asiat: Hirvenmetsästys alkaa 2.10.2021. Hirviporukoihin ilmoittautumiset 12.9.2021mennessä, listat puheenjohtajalle.

Lihaosuuksista: kaikki hirvimiehet ovat tasavertaisia omalla lihaosuudella.

Hirvenmetsästyksessä johtajat tarkistavat maksut, luvat ja huomiovaatetuksen ennen pyynnin aloitusta.

Villisian pyynnistä naapurikunnan/ seuran alueella sovitaan tapauskohtaisesti. Rannankylän metsästysseuran alueella tapahtuvasta pyynnistä päättää puheenjohtaja. Jahdista ei peritä vierailumaksuja.

Jos katsotaan, että joku tahallisesti levittää/ jättää hylsyjä maanviljelysaluille, niin se on seurasta erottamisperuste.

15.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Risto Isola Reijo Haaga

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura