Hirvijaoston kokous, pöytäkirja

Hirvijaoston kokous, pöytäkirja

su 14.11.2020 klo 18.00 Konttilassa
Paikalla: Ismo Myllymäki, Timo Lystilä, Veijo Tikka, Juhani Saarikoski, Eero Mäntylammi, Kari Seppälä ja Mikko Nurmenniemi


1.Kokouksen avaus
Hirvijaoston puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.


3.Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Pia Koponen


4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Tikka ja Eero Mäntylammi.


6.Hirvikannan arviointi ja pyyntisuunnitelma
Hirvikanta on osassa alueita ylisuuri. Jokainen pyyntiporukka päättää kauden kuluessa jättääkö pankkiin vai ei.


7.Hirviporukoiden rajat ja rajanylitys metsästystilanteessa
Venetpalon ja Hietahovin rajat pysyvät ennallaan, mutta yhteisalueelta siirtyvän haukun metsästystä ei jatketa. Jos haukku on lähtenyt reilusti omalta puolelta voi pyynnin jatkosta sopia naapuriseurueen johtajan kanssa. Jos teknistä estettä ei ole, lupa tulisi myöntää. Metsästäjien määrää ei ole varsinaisesti rajattu, tarpeetonta passittamista tulisi välttää. Nämä rajankäynti säännöt koskevat kaikkia hirviporukoita. Korven ja Männistön vaihtoalueen raja on Hallanperäntie-Luonuanojan voimalinja.

8.Ismo Myllymäen ja Timo Lystilän toiminta vasaporukan metsästyksessä, joka lähti liikkeelle ns. yhteisalueelta
Kohta 8. pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Mikko Nurmenniemi.
Selvitys asiasta on kuultu ja molempien osapuolten on todettu toimineen tänä syksynä vakiintuneen käytännön mukaisesti.


9.Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Peijaiset (vasa) pyynti itsenäisyyspäivänä 6.12.2021.

  1. Kokouksen päätös
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Ismo Myllymäki Pia Koponen
Puheenjohtaja Sihteeri

Veijo Tikka Eero Mäntylammi
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura