Talvikokouksen 2022 pöytäkirja

Talvikokouksen 2022 pöytäkirja

Rannankylän metsästysseuran talvikokous 6.3.2022 klo 15.00 Konttilassa

Pöytäkirja

Paikalla 9 jäsentä.

1. Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Junttonen.

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (ilmoitus Selänne-lehdessä 23.2.2022, myös nettisivuilla ja facebookissa).

5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Koponen ja Anne Räisänen, (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

6. Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2021 ja se hyväksyttiin.

7. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajien lausunto.

8. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

9. Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki. Erovuoroiset valittiin uudelleen (Veli-Matti Junno, Veijo Tikka ja Mikko Nurmenniemi).

10. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Väinö Parkkila ja heidän varalleen Kalevi Nurmenniemi ja Eino Keskitalo.

11. Jaostot:

Hirvijaosto: Ismo Myllymäki pj., Jaakko Kielenniva, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Mikko Nurmenniemi, Juha Surakka, Kari Seppälä, Veijo Tikka)

Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka)

Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Pääkkö, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Juhani Saarikoski)

Riistanlaskentajaosto: Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Jarkko Tikka, Ilkka Peltola, Juho Saarikoski, Raimo Kielenniva, Elmo Salo, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski)

Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri)

12. Esitettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2022 ja hyväksyttiin se.

23. Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot: pidetään ne ennallaan.

14. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuista: pidetään ne ennallaan.

15. Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 ja hyväksyttiin se.

16. Valittiin edustajat RHY:n hallitukseen: Mikko Nurmenniemi ja Ismo Myllymäki.

17. Muut asiat: ennakoidaan lentolaskentaa: ensi vuodelle varataan yhden hirven (aik.) myynti. Peijaiset 20.3.2022 Seurakuntatalolla klo 12–16.

18. Pj. päätti kokouksen klo 16.08.

Jani Junttonen Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Anne Räisänen Jorma Koponen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura