Pöytäkirja

Pöytäkirja

Kesäkokous su 31.7.2022 klo 14.00 Konttilassa

Paikalla 26 jäsentä

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Ilmoitus Selänne-lehdessä 20.7.2022

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Risto Isola, toimivat samalla ääntenlaskijoina.

6. Päätetään riistalajien rauhoittamisesta ja saaliskiintiöistä:

Päätettiin metsäkanalintukiintiöksi 5 (myös pyy luetaan mukaan), joista 1 voi olla metso tai koppelo.

7. Päätetään rauhoitusalueista:

Päätettiin rauhoitusalueista entiset alueet, johtokunnan esityksen mukaan.

8. Päätetään kauriin metsästyksestä:

Päätettiin kauriinmetsästyksestä seuraavaa: kiintiö 8, ilmoitukset kaadoista puheenjohtajalle välittömästi. Tiedustelu ennen jahtia onko lupia jäljellä esim. tekstiviestillä pj:lta.

9. Päätetään karhunmetsästyssäännöstä:

Karhunmetsästyksestä ilmoittautumiset Jorma Kaijankoskelle ja Marko Hyväriselle. Jokainen metsästäjä allekirjoittaa säännön itse.

10.Päätetään teräshaulien käytöstä:

Teräshauleista päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti (eli teräshaulit sallittu kosteikkoalueilla maanomistajan luvalla).

11. Päätetään kausimaksun suuruudesta:

Kausimaksun suuruudesta päätettiin 100 €/kausi, jäsenen mukana kauris – ja hirviporukassa (ei lihaosuutta), Muutoin kaikki muu riista. Puheenjohtaja myöntää.

12. Päätetään vierailumaksun suuruudesta:

Vierailumaksuista päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti:

– jäniskortti 30 €/kausi, saa pyytää myös kyyhkyä ja sorsaa,

– 3 päivän lupa 50 € (hirvi ja kaurisporukassa),

– päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä)

13. Uudet jäsenet:

Uusi jäsen 1 kpl, tiedotettiin yleiselle kokoukselle.

14. Muut asiat:

– Hirviporukat 4 kpl: Venetpalo, Männistö, Hietahovi ja Korpi. Yhteisluvan jakokokous pidetään 31.8.2022 mennessä. Hirviporukoiden hyväksyminen, rajat jne. käsitellään hirvijaostossa su 11.9.2022 klo 19.00.

– Tahallinen sotkeminen, puiden kaataminen, roskaaminen: hylsyt, pitsapaketit yms., rakennelmien tekeminen riittää erottamisperusteeksi.

– Osallistutaan koirakoetoimintaan: mm. Ylivieskan KV-haukkukoe (kysytty maastoja).

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Risto Isola

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura