Hirvijaoston kokous pöytäkirja

Hirvijaoston kokous pöytäkirja

Hirvijaoston kokous su 11.9.2022 klo 19.00 Konttilassa

Paikalla: Ismo Myllymäki, Veijo Tikka, Timo Lystilä, Juha Surakka, Eero Mäntylammi, Kari Seppälä ja Mikko Nurmenniemi

1.Kokouksen avaus

Hirvijaoston puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3.Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Surakka ja Timo Lystilä.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Jaetaan luvat

Jaettiin luvat: 29 (17 aik. 23 vasaa) seuraavasti:

  • Hietahovi: 6 aik. ja 8 vasaa
  • Venetpalo: 5 aik. ja 7 vasaa
  • Korpi: 3 aik. ja 4 vasaa
  • Männistö: 3 aik. ja 4 vasaa
  • Yksi vasa jätettiin jakamatta.

7.Hirviporukoiden rajat ja rajanylitys metsästystilanteessa

Päätettiin, että rajat pidetään edellisen hirvijaoston päätöksen mukaisena.

Venetpalon ja Hietahovin rajat pysyvät ennallaan, mutta yhteisalueelta siirtyvän haukun metsästystä ei jatketa. Jos haukku on lähtenyt reilusti omalta puolelta voi pyynnin jatkosta sopia naapuriseurueen johtajan kanssa. Jos teknistä estettä ei ole, lupa tulisi myöntää. Metsästäjien määrää ei ole varsinaisesti rajattu, tarpeetonta passittamista tulisi välttää. Nämä rajankäynti säännöt koskevat kaikkia hirviporukoita. Korven ja Männistön vaihtoalueen raja on Hallanperäntie-Luonuanojan voimalinja.

8. Muut asiat:

– Ennen hirvenmetsästyksen aloitusta johtajat tarkastavat, että maksut, luvat ja huomiovaatetus on kaikilla metsästäjillä.

9. Esitetään yleiselle kokoukselle, että seura ottaa käyttöön yleiset hirvenmetsästyssäännöt.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Juha Surakka Timo Lystilä

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura