Talvikokous pöytäkirja

Talvikokous pöytäkirja

Rannankylän metsästysseuran talvikokous 19.2.2023 klo 14.00–15.30 Konttilassa

Paikalla 11 jäsentä

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaijankoski.

 1. Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

 1. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Pöytäkirjantarkastajien valinta, (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Myllymäki ja Reijo Haaga.

 1. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2022.

Esitettiin toimintakertomus v. 2022 ja hyväksyttiin se.

 1. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022

Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto v. 2022.

 1. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Puheenjohtajan valinta, johtokunnan jäsenten valinta. Erovuorossa Tapio Kielenniva, Tuomo Saarikoski ja Timo Lystilä. Rahastonhoitajan valinta.

Tapio Kielennivan tilalle valittiin Olli Salo, Tuomo Saarikoski ja Timo Lystilä jatkavat.

Maija Hietala on ilmoittanut, ettei jatka rahastonhoitajana. Rahastonhoitajaksi valittiin Pia Koponen. Kirjanpidosta on kysytty tarjousta tilitoimistolta.

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki, jatkaa puheenjohtajana vuoden 2023.

 1. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta. Väinö Parkkila ja Hannu Pääkkö, varalla Kalevi Nurmenniemi ja Eino Keskitalo.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Väinö Parkkila. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kalevi Nurmenniemi ja Antti Meetteri.

 1. Jaostot:

Hirvijaosto: Ismo Myllymäki pj., Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Tuomo Saarikoski, Mikko Nurmenniemi, Juha Surakka, Kari Seppälä, Veijo Tikka ja Veli-Matti Junno

Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka

Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Pääkkö, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Juhani Saarikoski

Riistanlaskentajaosto: Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Jarkko Tikka, Ilkka Peltola, Juho Saarikoski, Elmo Salo, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski

Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri

 1. Esitetään toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2023

Esitettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma v. 2023 ja hyväksyttiin se.

 1. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista.

Toimihenkilöiden palkkiot vahvistettiin: puheenjohtajan palkkio 490 € ja sihteeri – rahastonhoitajan palkkio 450 €.

 1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista.

Päätettiin jäsenmaksun korotus johtokunnan esityksen mukaan (15 € -> 20 €). Liittymismaksut pysyvät ennallaan.

 1. Esitetään tulo- ja menoarvio v. 2023.

Esitettiin tulo- ja menoarvio v. 2023 ja hyväksyttiin se.

 1. Valitaan edustaja RHY:n hallitukseen.

RHY:n hallituksessa jatkavat Ismo Myllymäki ja Mikko Nurmenniemi.

 1. Muut asiat:
 • uudet jäsenet (8 henkilöä)
 • lyijyhaulikielto
 • harrastusrahaa haettavissa: tuulivoimapuistoalueelle
 • Hannu Pääkkö kertoi syksyn 2022 hirvenmetsästyksen onnistumisesta, lentolaskennasta, yhteislupa-asioista jne.
 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Jorma Kaijankoski Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Reijo Haaga Hannu Myllymäki

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura