Kesäkokous pöytäkirja

Kesäkokous pöytäkirja

Kesäkokous su 6.8.2023 klo 15.00 Konttilassa

Paikalla 13 jäsentä

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

 1. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Ilmoitus Selänne-lehdessä 26.7.2023 ja nettisivulla 26.7.2023

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Kalevi Nurmenniemi.

 1. Päätetään riistalajien rauhoittamisesta ja saaliskiintiöistä

Johtokunnan esitys: metsäkanalintukiintiö kolme (3), joista yksi (1) voi olla metso tai koppelo.

Hyväksytään johtokunnan esitys; metsäkanalintukiintiö on kolme (3), joista yksi (1) metso tai koppelo.

 1. Päätetään rauhoitusalueista:

Johtokunnan esitys: entiset rauhoitusalueet.

Hyväksytään johtokunnan esitys rauhoitusalueista: entiset.

 1. Päätetään kauriin metsästyksestä

Johtokunnan esitys: sama sääntö kuin vuonna 2022.

Hyväksytään johtokunnan esitys; kokonaiskiintiö 8, ilmoitukset kaadoista puheenjohtajalle, samoin tiedustelut ennen jahtia onko lupia. 1 kauris/ metsästäjä.

 1. Päätetään karhunmetsästyssäännöstä:

Johtokunnan esitys: kukin karhunmetsästäjä noudattaa yhteisluvan sääntöjä.

Hyväksytään karhunmetsästyssäännöstä, että jokainen metsästäjä noudattaa yhteisluvan sääntöjä.

 1. Päätetään teräshaulien käytöstä

Johtokunnan esitys: sallittu kosteikkoalueilla.

Hyväksytään johtokunnan esitys teräshaulien käytöstä; sallittu kosteikkoalueilla.

 1. Päätetään kausimaksun suuruudesta:

Johtokunnan esitys: 100 € kaikelle riistalle, puheenjohtaja myöntää.

Hyväksyttiin kausimaksuksi 100 €. Kauriin metsästys vain jäsenen mukana. 1 kaurislupa/kausikortti.

 1. Päätetään vierailumaksun suuruudesta:

Johtokunnan esitys: jäniskortti 30 €/kausi, 3 päivän lupa 50 € (kauris isännän kiintiöstä), päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä), pienpedot (kettu, supi jne.) 20 €/kausi.

Hyväksyttiin vierailulupamaksut:

 • – 3 vrk 50 € (kauris isännän kiintiöstä)
 • – jäniskortti 30 €/kausi (isännän mukana)
 • – pienpetojen metsästys 20 €/kausi (isännän mukana)
 • – päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä)
 1. Uudet jäsenet:

Esiteltiin uudet jäsenet yleiselle kokoukselle.

 1. Hirvenmetsästyssäännön perustaminen:

Johtokunnan esitys: Mitä vaaditaan hirviporukkaan pääsemisestä:

– Voimassa oleva metsästyskortti

– Seuran jäsenyys

– Voimassa oleva ampumakoe suoritettuna tulevalle metsästyskaudelle

– Jäsenmaksu maksettuna kuluvalle metsästyskaudelle

– Lain vaatimat luvalliset aseet ja patruunat

– Alaikäisellä ilman aseenkantolupaa olevalla oltava nimetty holhooja mukana

– Jahdin aikana syntyvät kiistatilanteet käsitellään hirvijaostossa (jos ei johtajien kesken saada selvitettyä)

– Hirviporukoihin ilmoittautuminen hirvijaoston kokoukseen mennessä. Ajankohta päätetään yleisessä kokouksessa.

– Lihaosuudet lasketaan hirvijaoston kokouksessa

– Hirvenmetsästäjien tulee noudattaa yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja oltava turvavarusteet/huomiovarusteet

– Hirvenmetsästykseen liittyvät säännöt laaditaan hirvijaostossa

– Hirvijaosto järjestää peijaiset

– Haavakkoilmoitukset tehdään viipymättä hirviporukan johtajalle

Hyväksytään hirvenmetsästyssääntö johtokunnan esityksen mukaisesti.

 1. Muut asiat:

– Hirvijaoston kokous pe 15.9.2023 klo 19.00

– RHY:n ammuntakilpailu 13.8.2023

 1. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Kalevi Nurmenniemi

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura