Talvikokous 2024

Talvikokous 2024

10.3.2024 klo 14.00–15.25 Konttilassa

Paikalla 8 jäsentä.

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus.

Ismo Myllymäki avasi kokouksen klo 14.06.

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Korpela.

 1. Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

 1. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Pöytäkirjantarkastajien valinta, (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Tapio Kielenniva.

 1. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2023.

Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2023 ja hyväksyttiin se.

 1. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023.

Esiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja hyväksyttiin se.

 1. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 1. Puheenjohtajan valinta, johtokunnan jäsenten valinta. Erovuorossa Veijo Tikka, Veli-Matti Junno ja Mikko Nurmenniemi.

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki. Jäseniksi valittiin Eero Meriläinen, Veli-Matti Junno ja Mikko Nurmenniemi.

 1. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta. Toiminnantarkastajina olleet Väinö Parkkila ja Hannu Pääkkö, varalla Kalevi Nurmenniemi ja Antti Meetteri.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Raimo Kielenniva. Varahenkilöiksi Kalevi Nurmenniemi ja Antti Meetteri.

 1. Jaostot:

Hirvijaostoon valittiin: Ismo Myllymäki pj., Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Tuomo Saarikoski, Mikko Nurmenniemi, Juha Surakka, Kari Seppälä, Eero Meriläinen, Veli-Matti Junno.

Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Mika Tikka, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka

Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Pääkkö, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Juhani Saarikoski

Riistanlaskentajaosto: (Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Jarkko Tikka, Ilkka Peltola, Juho Saarikoski, V-M Junno, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski, Ville Surakka, Kristian Saarikoski ja Jorma Kaijankoski

Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri

 1. Esitetään toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2024.

Esiteltiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2024 ja hyväksyttiin se.

 1. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista.

Johtokunnan esitys: palkkiot olleet pj. 490 €, rahastonhoitaja ja sihteeri 450 €

Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista: entiset

 1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista.

Johtokunnan esitys: entiset eli jäsenmaksu 20 €. Liittymismaksut: seuran alueella asuva 35 €, kunnan alueella asuva 85 € ja ulkopaikkakuntalainen 170 €.

Päätettiin jäsen- ja liittymismaksuista: entiset

 1. Esitetään tulo- ja menoarvio v. 2024.

Esiteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 ja hyväksyttiin se.

 1. Valitaan edustaja/edustajat RHY:n hallitukseen.

RHY:n hallitukseen valittiin Ismo Myllymäki ja Mikko Nurmenniemi.

 1. Muut asiat:
 • uudet jäsenet (hakemuksia ei ole tullut),
 • Selänne-lehden loppuessa seuran kokous yms. ilmoitukset Kaiku- ja Kalajaska lehtiin.
 • Jatkossa on vain yksi pankkitili eli tilinumero FI 87 5205 0320 0603 89
 1. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

Kari Korpela Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Tapio Kielenniva

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kommentointi on suljettu.
Rannankylän metsästysseura