Talvikokous 10.3.2024 klo 14.00–15.25 Konttilassa

Paikalla 8 jäsentä.

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus.

Ismo Myllymäki avasi kokouksen klo 14.06.

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Korpela.

 1. Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

 1. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Pöytäkirjantarkastajien valinta, (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Tapio Kielenniva.

 1. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2023.

Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2023 ja hyväksyttiin se.

 1. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023.

Esiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja hyväksyttiin se.

 1. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 1. Puheenjohtajan valinta, johtokunnan jäsenten valinta. Erovuorossa Veijo Tikka, Veli-Matti Junno ja Mikko Nurmenniemi.

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki. Jäseniksi valittiin Eero Meriläinen, Veli-Matti Junno ja Mikko Nurmenniemi.

 1. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta. Toiminnantarkastajina olleet Väinö Parkkila ja Hannu Pääkkö, varalla Kalevi Nurmenniemi ja Antti Meetteri.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Raimo Kielenniva. Varahenkilöiksi Kalevi Nurmenniemi ja Antti Meetteri.

 1. Jaostot:

Hirvijaostoon valittiin: Ismo Myllymäki pj., Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Tuomo Saarikoski, Mikko Nurmenniemi, Juha Surakka, Kari Seppälä, Eero Meriläinen, Veli-Matti Junno.

Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Mika Tikka, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka

Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Pääkkö, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Juhani Saarikoski

Riistanlaskentajaosto: (Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Jarkko Tikka, Ilkka Peltola, Juho Saarikoski, V-M Junno, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski, Ville Surakka, Kristian Saarikoski ja Jorma Kaijankoski

Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri

 1. Esitetään toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2024.

Esiteltiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2024 ja hyväksyttiin se.

 1. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista.

Johtokunnan esitys: palkkiot olleet pj. 490 €, rahastonhoitaja ja sihteeri 450 €

Päätettiin toimihenkilöiden palkkioista: entiset

 1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista.

Johtokunnan esitys: entiset eli jäsenmaksu 20 €. Liittymismaksut: seuran alueella asuva 35 €, kunnan alueella asuva 85 € ja ulkopaikkakuntalainen 170 €.

Päätettiin jäsen- ja liittymismaksuista: entiset

 1. Esitetään tulo- ja menoarvio v. 2024.

Esiteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 ja hyväksyttiin se.

 1. Valitaan edustaja/edustajat RHY:n hallitukseen.

RHY:n hallitukseen valittiin Ismo Myllymäki ja Mikko Nurmenniemi.

 1. Muut asiat:
 • uudet jäsenet (hakemuksia ei ole tullut),
 • Selänne-lehden loppuessa seuran kokous yms. ilmoitukset Kaiku- ja Kalajaska lehtiin.
 • Jatkossa on vain yksi pankkitili eli tilinumero FI 87 5205 0320 0603 89
 1. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

Kari Korpela Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Tapio Kielenniva

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Hirvijaoston kokous pe 15.9.2023 klo 18.00–18.53 Konttilassa

Paikalla: Ismo Myllymäki, Veijo Tikka, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Mikko Nurmenniemi, Raimo Kielenniva, Veli-Matti Junno (lisäksi: Juhani Saarikoski ja Janne Hakasalmi, jotka eivät kuulu jaostoon)

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki

 1. Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, (jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Nurmenniemi ja Veijo Tikka

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hirviporukoiden muodostaminen ja lupien jako

Jaettiin luvat seuraavasti:

Korpi: 2 aikuista ja 3 vasaa

Männistö: 2 aikuista ja 3 vasaa

Venetpalo: 4 aikuista ja 6 vasaa

Keskiporukka: 6 aikuista ja 9 vasaa

1 aikuinen jätettiin pankkiin

1 peijaisvasa

 1. Muut asiat:

Peijaisia varten pidetään eri kokous marraskuussa

Pyyntialueiden rajat pidetään samana

 1. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Mikko Nurmenniemi Veijo Tikka

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Hirvijaoston kokous su 11.9.2022 klo 19.00 Konttilassa

Paikalla: Ismo Myllymäki, Veijo Tikka, Timo Lystilä, Juha Surakka, Eero Mäntylammi, Kari Seppälä ja Mikko Nurmenniemi

1.Kokouksen avaus

Hirvijaoston puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3.Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Surakka ja Timo Lystilä.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Jaetaan luvat

Jaettiin luvat: 29 (17 aik. 23 vasaa) seuraavasti:

 • Hietahovi: 6 aik. ja 8 vasaa
 • Venetpalo: 5 aik. ja 7 vasaa
 • Korpi: 3 aik. ja 4 vasaa
 • Männistö: 3 aik. ja 4 vasaa
 • Yksi vasa jätettiin jakamatta.

7.Hirviporukoiden rajat ja rajanylitys metsästystilanteessa

Päätettiin, että rajat pidetään edellisen hirvijaoston päätöksen mukaisena.

Venetpalon ja Hietahovin rajat pysyvät ennallaan, mutta yhteisalueelta siirtyvän haukun metsästystä ei jatketa. Jos haukku on lähtenyt reilusti omalta puolelta voi pyynnin jatkosta sopia naapuriseurueen johtajan kanssa. Jos teknistä estettä ei ole, lupa tulisi myöntää. Metsästäjien määrää ei ole varsinaisesti rajattu, tarpeetonta passittamista tulisi välttää. Nämä rajankäynti säännöt koskevat kaikkia hirviporukoita. Korven ja Männistön vaihtoalueen raja on Hallanperäntie-Luonuanojan voimalinja.

8. Muut asiat:

– Ennen hirvenmetsästyksen aloitusta johtajat tarkastavat, että maksut, luvat ja huomiovaatetus on kaikilla metsästäjillä.

9. Esitetään yleiselle kokoukselle, että seura ottaa käyttöön yleiset hirvenmetsästyssäännöt.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Juha Surakka Timo Lystilä

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kesäkokous su 31.7.2022 klo 14.00 Konttilassa

Paikalla 26 jäsentä

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3.Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Ilmoitus Selänne-lehdessä 20.7.2022

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Salo ja Risto Isola, toimivat samalla ääntenlaskijoina.

6.Päätetään riistalajien rauhoittamisesta ja saaliskiintiöistä:

Päätettiin metsäkanalintukiintiöksi 5 (myös pyy luetaan mukaan), joista 1 voi olla metso tai koppelo.

7.Päätetään rauhoitusalueista:

Päätettiin rauhoitusalueista entiset alueet, johtokunnan esityksen mukaan.

8.Päätetään kauriin metsästyksestä:

Päätettiin kauriinmetsästyksestä seuraavaa: kiintiö 8, ilmoitukset kaadoista puheenjohtajalle välittömästi. Tiedustelu ennen jahtia onko lupia jäljellä esim. tekstiviestillä pj:lta.

9.Päätetään karhunmetsästyssäännöstä:

Karhunmetsästyksestä ilmoittautumiset Jorma Kaijankoskelle ja Marko Hyväriselle. Jokainen metsästäjä allekirjoittaa säännön itse.

10.Päätetään teräshaulien käytöstä:

Teräshauleista päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti (eli teräshaulit sallittu kosteikkoalueilla maanomistajan luvalla).

11.Päätetään kausimaksun suuruudesta:

Kausimaksun suuruudesta päätettiin 100 €/kausi, jäsenen mukana kauris – ja hirviporukassa (ei lihaosuutta), Muutoin kaikki muu riista. Puheenjohtaja myöntää.

12.Päätetään vierailumaksun suuruudesta:

Vierailumaksuista päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti:

– jäniskortti 30 €/kausi, saa pyytää myös kyyhkyä ja sorsaa,

– 3 päivän lupa 50 € (hirvi ja kaurisporukassa),

– päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä)

13. Uudet jäsenet:

Uusi jäsen 1 kpl, tiedotettiin yleiselle kokoukselle.

14. Muut asiat:

– Hirviporukat 4 kpl: Venetpalo, Männistö, Hietahovi ja Korpi. Yhteisluvan jakokokous pidetään 31.8.2022 mennessä. Hirviporukoiden hyväksyminen, rajat jne. käsitellään hirvijaostossa su 11.9.2022 klo 19.00.

– Tahallinen sotkeminen, puiden kaataminen, roskaaminen: hylsyt, pitsapaketit yms., rakennelmien tekeminen riittää erottamisperusteeksi.

– Osallistutaan koirakoetoimintaan: mm. Ylivieskan KV-haukkukoe (kysytty maastoja).

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Tapio Salo Risto Isola

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Rannankylän metsästysseuran talvikokous 6.3.2022 klo 15.00 Konttilassa

Pöytäkirja

Paikalla 9 jäsentä.

1. Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Junttonen.

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (ilmoitus Selänne-lehdessä 23.2.2022, myös nettisivuilla ja facebookissa).

5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Koponen ja Anne Räisänen, (toimivat samalla ääntenlaskijoina).

6. Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2021 ja se hyväksyttiin.

7. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajien lausunto.

8. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

9. Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki. Erovuoroiset valittiin uudelleen (Veli-Matti Junno, Veijo Tikka ja Mikko Nurmenniemi).

10. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Pääkkö ja Väinö Parkkila ja heidän varalleen Kalevi Nurmenniemi ja Eino Keskitalo.

11. Jaostot:

Hirvijaosto: Ismo Myllymäki pj., Jaakko Kielenniva, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Mikko Nurmenniemi, Juha Surakka, Kari Seppälä, Veijo Tikka)

Ampumajaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Hakasalmi, Timo Lystilä, Eero Mäntylammi, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka)

Maanvuokrausjaosto: Ismo Myllymäki pj., Hannu Pääkkö, Raimo Kielenniva, Timo Lystilä, Kari Seppälä, Juhani Saarikoski)

Riistanlaskentajaosto: Hannu Pääkkö pj., Raimo Kielenniva, Jarkko Tikka, Ilkka Peltola, Juho Saarikoski, Raimo Kielenniva, Elmo Salo, Markus Jaakola, Pekka Noponen, Tommi Kaijankoski)

Riistanhoitojaosto: Timo Lystilä pj., Tapio Kielenniva, Juhani Saarikoski, Tuomo Saarikoski, Juha Surakka, Arto Seppälä, Jorma Kaijankoski, Kari Korpela, Antti Meetteri)

12. Esitettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2022 ja hyväksyttiin se.

23. Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot: pidetään ne ennallaan.

14. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuista: pidetään ne ennallaan.

15. Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 ja hyväksyttiin se.

16. Valittiin edustajat RHY:n hallitukseen: Mikko Nurmenniemi ja Ismo Myllymäki.

17. Muut asiat: ennakoidaan lentolaskentaa: ensi vuodelle varataan yhden hirven (aik.) myynti. Peijaiset 20.3.2022 Seurakuntatalolla klo 12–16.

18. Pj. päätti kokouksen klo 16.08.

Jani Junttonen Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Anne Räisänen Jorma Koponen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Hirvijaoston kokous

su 14.11.2020 klo 18.00 Konttilassa
Paikalla: Ismo Myllymäki, Timo Lystilä, Veijo Tikka, Juhani Saarikoski, Eero Mäntylammi, Kari Seppälä ja Mikko Nurmenniemi

1.Kokouksen avaus
Hirvijaoston puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3.Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valittiin Pia Koponen

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Tikka ja Eero Mäntylammi.

6.Hirvikannan arviointi ja pyyntisuunnitelma
Hirvikanta on osassa alueita ylisuuri. Jokainen pyyntiporukka päättää kauden kuluessa jättääkö pankkiin vai ei.

7.Hirviporukoiden rajat ja rajanylitys metsästystilanteessa
Venetpalon ja Hietahovin rajat pysyvät ennallaan, mutta yhteisalueelta siirtyvän haukun metsästystä ei jatketa. Jos haukku on lähtenyt reilusti omalta puolelta voi pyynnin jatkosta sopia naapuriseurueen johtajan kanssa. Jos teknistä estettä ei ole, lupa tulisi myöntää. Metsästäjien määrää ei ole varsinaisesti rajattu, tarpeetonta passittamista tulisi välttää. Nämä rajankäynti säännöt koskevat kaikkia hirviporukoita. Korven ja Männistön vaihtoalueen raja on Hallanperäntie-Luonuanojan voimalinja.

8.Ismo Myllymäen ja Timo Lystilän toiminta vasaporukan metsästyksessä, joka lähti liikkeelle ns. yhteisalueelta
Kohta 8. pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Mikko Nurmenniemi.
Selvitys asiasta on kuultu ja molempien osapuolten on todettu toimineen tänä syksynä vakiintuneen käytännön mukaisesti.

9.Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Peijaiset (vasa) pyynti itsenäisyyspäivänä 6.12.2021.

 1. Kokouksen päätös
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Ismo Myllymäki Pia Koponen
Puheenjohtaja Sihteeri

Veijo Tikka Eero Mäntylammi
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kesäkokous su 8.8.2021 klo 14.00 Konttilassa

Paikalla 13 jäsentä.

1. Puheenjohtaja Ismo Myllymäki avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Myllymäki.

3. Sihteeriksi valittiin Pia Koponen.

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on ollut Selänne-lehdessä 29.7.2021.

5.Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Isola ja Reijo Haaga. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.

6.Päätettiin metsäkanalinnuista: kiintiö 5, joista yksi voi olla metso tai koppelo. Kiintiö koskee myös latvalinnustusta.

7.Hyväksyttiin johtokunnan esitys rauhoitusalueista sellaisenaan:

Haapajärventie-Korventie-Tavintie-Luonuanperäntie välinen alue (vesilinnut ja kyyhky), Mustanpuron kosteikko (omistajia lukuun ottamatta), Karhukorven kosteikko (täysrauhoitus), Nelostien ja Hakalantien välinen alue (petoeläimet, vahinkolinnut ja rusakko maanomistajan luvalla) ja Alarannantien ja Kokkola-Kajaanitien välinen alue on rauhoitettu petoeläimiä ja vahinkolintuja lukuun ottamatta, Ns. Kainulaisen montulla ampuminen rauhoitetaan klo 22.00-05.00 välisenä aikana. Vahinkolintujen (naakka) metsästäminen maanomistajan luvalla.

8.Päätettiin kauriinpyynnistä: kaksi pyyntiporukkaa, joille johtajiksi Timo Lystilä ja Tuomo Saarikoski. Kiintiö 4+4. Kevätpukin rauhoitus.

9.Karhumetsästykseen ilmoittaudutaan johtajille (Jorma Kaijankoski ja Marko Hyvärinen) ja jokainen hyväksyy säännön itse.

10.Päätettiin teräshaulien käytöstä johtokunnan esityksen mukaan: Teräshaulit sallittu kosteikkoaluilla maanomistajan luvalla.

11.Päätettiin kausimaksun suuruudesta: 100 euroa. Puheenjohtaja myöntää kausiluvat.

12.Päätettiin vierailumaksuista johtokunnan esityksen mukaisesti: Jäniskortti 30€/ kausi (saa metsästää myös kyyhkyä ja sorsaa), 3 pvä:n lupa 50€ (saa metsästää hirveä ja kaurista porukassa, kanalintuja isännän kiintiöstä), päivälupa metsäkanalinnustukseen 20 € (isännän kiintiöstä).

13. Lueteltiin yleiselle kokoukselle uudet jäsenet.

14. Muut asiat: Hirvenmetsästys alkaa 2.10.2021. Hirviporukoihin ilmoittautumiset 12.9.2021mennessä, listat puheenjohtajalle.

Lihaosuuksista: kaikki hirvimiehet ovat tasavertaisia omalla lihaosuudella.

Hirvenmetsästyksessä johtajat tarkistavat maksut, luvat ja huomiovaatetuksen ennen pyynnin aloitusta.

Villisian pyynnistä naapurikunnan/ seuran alueella sovitaan tapauskohtaisesti. Rannankylän metsästysseuran alueella tapahtuvasta pyynnistä päättää puheenjohtaja. Jahdista ei peritä vierailumaksuja.

Jos katsotaan, että joku tahallisesti levittää/ jättää hylsyjä maanviljelysaluille, niin se on seurasta erottamisperuste.

15.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Ismo Myllymäki Pia Koponen

Puheenjohtaja Sihteeri

Risto Isola Reijo Haaga

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja