YLEISTÄ

Vuosittain pidetään talvikokous ja kesäkokous, joissa päätetään niille määrätyt asiat.

RIISTANHOITO

Viljellään riistapeltoja ja viedään nuolukiviä hirville.

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

Hirvien lentolaskentaan osallistutaan yhteistyössä rhy:n ja muiden seurojen kanssa. Riistakolmiolla suoritetaan talvella lumijälkilaskentaa ja kesällä kanalintulaskenta.

METSÄSTYS

Osallistutaan hirvien yhteislupahakemukseen. Päätetään kesäkokouksessa metsästyksen rajoitukset ja hirviporukat. Kanalintukiintiö määritetään riistakolmiolaskennan ja muun kannanarvion yhteenvedosta sopivaksi. Osallistutaan suurpetojahtiin.

AMPUMATOIMINTA

Hirviammunnassa järjestetään harjoituksia ja kilpailut. Haulikkoammunnan harjoitteluun mahdollisuus rhy:n harjoituksissa (kesälauantait). Pyritään järjestämään nuorille ampumaharjoituksia ja koulutusta.

KENNELTOIMINTA

Seuran alueet ovat käytettävissä koetoimintaan.